Het gegevensmodel dPi2023 is op donderdag 23 maart 2023 door de Stuurgroep VVIW vastgesteld. Vóór 15 december van ieder jaar leveren corporaties de prognose informatie (dPi) aan bij de ketenpartijen. De huidige informatiebehoefte van BZK leidt tot een aantal voorgenomen wijzigingen c.q. aanvullingen in de gegevensuitvraag dPi2023. 


Deze wijzigingen hangen voornamelijk samen met deinformatiebehoefte van BZK (en indirect Aedes) teneinde de voortgang en knelpunten van prestaties uit hoofde van de nationale prestatieafspraken te kunnen monitoren. In de Kennisbank staat een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dPi2023 ten opzichte van de dPi2022. 


Het gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomie. Volgens planning zal de alfa taxonomie in mei worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dPi2023 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden.