In de WOZ-bezitslijst (CSV-bestand) die geüpload dient te worden in het portaal als onderdeel van de invulling van hoofdstuk 2.1 dient tevens het eigendomspercentage ingevuld te worden. Indien er sprake is van gedeeld bezit is het mogelijk dat de uitkomsten van de aantallen, marktwaarde en WOZ-waarde op categorie-niveau een decimale getal betreft. Indien dit het geval is worden deze afgerond in de tabel van 2.1 in de WOZ-validatieservice. Echter, het totaal betreft een nauwkeurige optelling en is geen optelling van de afgeronde bedragen. 


Indien dit het geval is, is er sprake van een rekenkundige afwijking tussen de uitkomsten op totaal niveau en de som van de afgeronde bedragen op categorie-niveau Deze afwijking is verwaarloosbaar (verschil van maximaal 1). Deze afwijking veroorzaakt derhalve geen knelpunt bij het uploaden en indienen van de dVi2022.


Let op!

Indien er geen sprake is van gedeeld bezit, is bovenstaande niet van toepassing.