Op 31 januari jl. publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een update van het handboek marktwaardering 2022. Deze update van het handboek kondigde de Aw al aan bij de publicatie van het handboek marktwaarde op 31 oktober 2022.


Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.


Download '(update) Handboek marktwaardering 2022'Bron: Publicatie handboek marktwaardering