De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. De hieronder opgenomen bevindingen komen voort uit de analyse datakwaliteit dVi2021 van Aw en WSW. 

 

LET OP: dit overzicht heeft enkel betrekking op de onderdelen waar de Aw en WSW naar gekeken hebben ten aanzien van de datakwaliteit. Het kan dus voorkomen dat onderdelen, anders dan hieronder vermeld, onjuistheden dan wel onvolledigheden bevatten.