Om het aanleveren van de Aedes-benchmark 2022 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk

mogelijk te maken is er één handleiding ontwikkeld die bestaat uit twee onderdelen:

• Onderdeel A: met toelichting op de uitvraag van de Aedes-benchmark;

• Onderdeel B met het proces van indienen Aedes benchmark 2022.