Ruim 2/3 van de corporaties heeft de dPi21 system-to-system via hun softwareleverancier aangeleverd. Om een goed beeld te krijgen van hun ervaringen met S2S hebben wij middels een survey onder alle corporaties gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring.  De enquête is door 151 respondenten ingevuld.

 

Samenvatting resultaten survey dPi2021

- 75% van de respondenten heeft s2s via hun softwareleverancier aangeleverd, 24% via het SBR-wonen portaal en 1% heeft de enquete niet verder ingevuld omdat ze niet betrokken waren bij het invullen van de dPi.

- 90% van de respondenten ervaren verbeteringen met het system-to-system aanleveren via de softwareleverancier ten opzichte van de aanlevering via het SBR-wonen portaal en 8% vindt dat het aanleverproces met een XBRL-bestand ook prima werkt en/of vinden het een tekortkoming dat er geen download knop is in de software om de dPi uit te draaien.

- Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 70% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn.

- De respondenten die via SBR-wonen portaal hebben aangeleverd geven gemiddeld een overall-score van 7,3, de respondenten die S2S hebben aangeleverd een gemiddelde score van 8,1.

 

Mijlpaal is dat ruim 2/3de van de corporaties de dPi2021 system-to-system via hun softwareleverancier hebben aangeleverd.  We zullen de analyses afwachten of de datakwaliteit is verbeterd ten opzichte van vorige dPi.

 

In de bijlage is een Pdf-bestand opgenomen met daarin de resultaten uit de ingevulde enquête dPi2021.