Net als vorige jaren hebben Aw en WSW samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2021. Deze geldt voor de periode 2022-2026. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij  het invullen van dPi 2021 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde.


De leidraad bevat ook informatie voor het opstellen van een prognose van marktwaarde en beleidswaarde. Tevens bevat deze informatie over de in te rekenen saneringsheffing. Daarnaast wordt aan Deelnemers van WSW gevraagd om een bedrag in te rekenen voor obligo-inning.


Download leidraad economische parameters dPi 2021Bron: Publicaties Autoriteit Woningcorporaties