VOV-woningen die door de TI teruggekocht worden en vervolgens op de vrije markt (geen VOV) weer worden door verkocht dienen deze verkopen in het kasstroomoverzicht verantwoord te worden als zijnde reguliere verkoop en niet als VOV-verkoop. Hieronder een stappenplan van een VOV-poning die door de TI wordt teruggekocht.:


Stap 1

De TI  koopt de VOV woning terug in de DAEB-tak


Stap 2

De TI verkoopt de woning aan de niet-DAEB-tak


Stap 3

De TI verkoopt de woning (vrij) vanuit de niet-DAEB- tak 


Let op: 

De verkochte woning op de vrije markt komt in het kasstroomoverzicht tot uiting op de regel 'verkoopontvangsten' en niet op de regel  'Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode'