De dPi2019 is door alle corporaties ingediend voor de deadline van 15 december, een mooie prestatie! Middels een survey onder alle corporaties hebben wij gevraagd naar de ervaringen bij het indienen van de rapportage, aandachtspunten voor SBR-wonen en een oordeel over de gehele ervaring. 146 respondenten hebben de survey ingevuld. Dank hiervoor!


Meest genoemde aandachtspunten

Op de vraag welke verbeteringen SBR-wonen kan doorvoeren, gaf 48% aan dat er geen verbeteringen nodig zijn. 14% geeft aan dat logische controles en validaties wenselijk zijn. Ook is er behoefte aan een overzicht van de validaties.  Verder is verzocht om de handleidingen korter en bondiger te maken en definities te verbeteren. 

Waar mogelijk passen we de validaties in de volgende taxonomie aan. De handleidingen gaan we opnieuw tegen het licht houden en het resultaat bespreken met de corporaties die de volgende uitvraag (dVi2019) gaan testen.  Hoewel er relatief weinig corporaties waren die het verbeteren van definities als aandachtspunt benoemden, is het wel een terugkerend thema dat we in de Expertgroep verder gaan bespreken. Corporaties kunnen zich via Aedes hiervoor aanmelden. 


Waardering punt hoger

We scoorden dit keer gemiddeld een 7,8. Dat is bijna een heel punt hoger dan bij de dPi2018. Die waardering bleek ook uit antwoorden op de vraag wat SBR-wonen nog kan verbeteren. 70 corporaties hebben aangegeven dat er geen verbetering nodig is. Een heel mooie waardering waar we blij mee zijn: er is blijkbaar een goede basis voor de samenwerking tussen de corporaties en SBR-wonen. Er staan dit jaar namelijk 2 belangrijke onderwerpen op de agenda: datakwaliteit en system-to-system. 


De visie van SBR-wonen is dat validaties ter ondersteuning kunnen worden aangebracht als dit middels de taxonomie mogelijk is. Op voorwaarde dat de corporaties primair verantwoordelijk blijven voor de datakwaliteit. De softwareleveranciers zijn hierdoor in staat om hun software erop aan te passen en  geschikt te maken voor de wensen van de corporaties. SBR-wonen gaat de kwaliteit van de data met de uitvragende partijen en softwareleveranciers bespreken.


System-to-system
Op de vraag of er vanuit de corporatie interesse is om in de toekomst aan te leveren middels system-to-system (waarbij controle voor verzenden uiteraard mogelijk is), werd door 75% van de corporaties positief geantwoord. Een mooie opsteker voor de softwareleveranciers die hiermee aan de slag zijn gegaan.