In de tabel hieronder worden de technische meldingen die in het portaal kunnen voorkomen uitgelegd.  Melding 
Betekenis 
“Status kan nog niet opgehaald worden.”
Het portaal is nog bezig om de actuele status van de verzonden bestanden op te vragen uit het systeem.
"Rapportage is verzonden en is nog onderweg.”
De bestanden die zijn verzonden, zijn aangeboden aan het systeem om uiteindelijk geleverd te worden aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
"Rapportage is ontvangen.”
De bestanden zijn succesvol afgeleverd aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
"Rapportage is ontvangen en inhoudelijk verwerkbaar.”
De bestanden zijn succesvol afgeleverd aan de Autoriteit woningcorporaties en/of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De bestanden zijn inhoudelijk verwerkbaar.
"Rapportage is ontvangen maar inhoudelijk niet verwerkbaar."
Deze melding heeft betrekking op de inhoud van de gegevens. Hiervoor kan de gebruiker terecht bij de Autoriteit woningcorporaties of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw om meer informatie te krijgen.
"Er heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Probeer het rapport opnieuw te verzenden. Als dit na meerdere malen nog steeds niet lukt, neem dan contact op met de helpdesk. “
Algemene foutmelding. Dit komt door een technische storing. De gebruiker dient het uploaden en verzenden opnieuw uit te voeren.

Let er op dat u bij het opnieuw verzenden van de dPi eerst 15 minuten wacht en dan op verzenden drukt.