- Invullen dPI 2018

Wat moet ik doen voordat ik begin met het invullen van dPi 2018?
Met ingang van (forecast) verslagjaar 2018 wordt dPi 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uitgevraagd. Ten aanzien van deze dPi-uitvraag zijn...
Di, 6 Nov, 2018 at 3:15 PM
Wat moet ik doen om de dPi 2018 aan te leveren?
                                         De vier stappen die u moet nemen, zijn grotendeels hetzelfde als u gewend bent: U verzamelt de relevante informa...
Do, 1 Nov, 2018 at 4:59 PM
Wat is er anders bij de dPi 2018?
                                     Voor de dPi 2018 zijn de werkwijze en het proces grotendeels hetzelfde. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen: he...
Ma, 5 Nov, 2018 at 1:09 PM
Waarom is het anders?
                                         In het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector spraken vier partijen af dat de nieuwe m...
Wo, 31 Okt, 2018 at 5:13 PM
Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie?
In de basis is en blijft een corporatie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie die zij aanlevert. In de nieuwe situatie, waarbij de infor...
Ma, 5 Nov, 2018 at 8:51 AM
Wat wordt bedoeld met ‘Forecast verslagjaar’?
In de gegevensopvraging dPi wordt de aanduiding ‘forecast’ gebruikt. Het betreft de gegevens over de vermoedelijke uitkomsten (forecast) van het, veelal ni...
Ma, 5 Nov, 2018 at 10:58 AM
Ondersteunt het SBR-portaal alle browsers?
Portaal SBR-wonen ondersteunt alleen Google Chrome, Firefox en Safari. Voor een goede ‘performance’ van het portaal tijdens de gegevensinvoer, wijzen we...
Di, 20 Nov, 2018 at 3:40 PM
Is het mogelijk om uitstel voor indiening dPi 2018 aan te vragen?
Nee. Op grond van artikel 44a van de Woningwet worden corporaties geacht het overzicht van de prospectieve informatie jaarlijks vóór 15 december te verstrek...
Di, 4 Dec, 2018 at 2:32 PM
(1.2 B) Wat zijn verbindingen?
Het begrip ‘verbindingen’, respectievelijk ‘verbonden partijen’, wordt zowel in het Burgerlijk Wetboek (titel 9 boek 2 BW, artikel 24) als in het kader van ...
Ma, 5 Nov, 2018 at 10:46 AM
(1.2 B) Welke verbindingen geef ik op in de dPi?
In het opvraagprogramma dPi worden gegevens gevraagd van verbindingen/deelnemingen vastgoedexploitatie of projectontwikkeling met productie in de gevraagde ...
Wo, 14 Nov, 2018 at 4:39 PM