Bij wijziging van opzet in onderdeel 5.2.2 is een onvolkomenheid opgetreden. Ten onrechte komt het '<-teken' voor in de headers van de twee tabellen bij ‘Aantal aangegane huurovereenkomsten van jaarlijkse huishoudinkomens vanaf inkomensgrens (€)’ voor: inkomensgrens eenpersoonshuishoudens EN < inkomensgrens meerpersoonshuishoudens. Dit zal in het volgende gegevensmodel en taxonomie worden gecorrigeerd. Het isniet mogelijk gebleken dit tijdig aan te passen voor dVi2022. Met de Aw is derhalve afgesproken om dit in het gegevensmodel en de taxonomie van dVi2023 aan te passen.


Let op: Het  '<-teken' in de headers van de tabellen kan als niet aanwezig worden beschouwd.