De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2022 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen per 1 januari geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. De normhuren, aftoppingsgrenzen, de kwaliteitskortingsgrens en daarmee ook de huurgrens voor jongeren worden per 1 januari niet verhoogd vanwege de huurbevriezing.


Overzicht Huurtoeslagparameters voor het jaar 2022