De interne leningen die vanuit een fusie zijn overgenomen moeten in de beginstand verwerkt worden, en niet als storting.