Ja, het is voor het verlicht regime verplicht om kasstromen afzonderlijk voor DAEB en Niet-DAEB op te nemen in het kasstroomoverzicht. Hiermee kan beoordeeld worden of de woningcorporatie voldoet aan de gestelde eisen van verlicht regime. De balans hoeft niet naar DAEB en Niet-DAEB gescheiden te worden verantwoord.