De grondaankopen worden opgenomen onder de nieuwbouw uitgaven in het kasstroomoverzicht. Grondaankoop zal enkel voor nieuwbouwprojecten plaatsvinden. Derhalve zal deze aankoop dan onderdeel uitmaken van de regel “Stichtingskosten (inclusief grond).