Dit betreft de jaarlijks betaalde of toekomstige betaling van personeelsbeloning in de vorm van lonen en salarissen, sociale lasten (betaling aan de belastingdienst) en de pensioenlasten. De bezoldiging van (gewezen) directeur (-bestuurders) en (gewezen) commissarissen inclusief betaling van sociale lasten en pensioenlasten maakt ook deel uit van deze post.