Nee, het gevraagde kasstroomoverzicht betreft een direct kasstroomoverzicht, waarbij de feitelijke kasstromen dienen te worden opgenomen. Er is dan ook geen plek voor verwerking van mutatie balansposten zoals werkkapitaal.