Nee. Alleen door WSW geborgde leningen dienen op deze regel (in hoofdstuk 3.3 kasstroomoverzicht; uitgaande kasstromen i.h.k.v. financieringsactiviteiten) te worden opgenomen.