Bijzondere verwerking lening Niet-DAEB aan DAEB

- Een lening vanuit de Niet-DAEB-tak binnen de TI kan alleen worden verstrekt aan de DAEB-tak binnen de TI;

- De leningscondities moeten marktconform zijn. Dit zijn onder andere de rente in samenhang met de looptijd;

- Vanuit de verbindingen is het niet toegestaan voor een corporatie om leningen aan te trekken.


Let op: De lening kan alleen worden verstrekt indien de corporatie kan onderbouwen dat de middelen in de toekomst nodig zijn voor investeringen in de niet-DAEB-tak. 

 

De lening van Niet-DAEB aan DAEB moet als volgt verwerkt worden: 


Verwerken in de balans (3.1):

 

DAEB
• De lening moet opgenomen worden onder F. ‘Langlopende schulden’ regel: ‘Schulden aan groepsmaatschappijen’.

 

Niet-DAEB 
• De verstrekking moet opgenomen worden onder IV ‘Financiële vaste activa’ regel, ‘Leningen u/g’.


Verwerking in het kasstroomoverzicht (3.3):

 

DAEB 

  • De ontvangst van de interne lening moet opgenomen worden op regel ‘Nieuwe ongeborgde leningen’;
  • De aflossing op de lening moet opgenomen worden op regel ‘Aflossing ongeborgde leningen’;
  • De rentebetaling moet opgenomen worden op de regel ‘Renteuitgaven'.

 

Niet-DAEB 

  • De verstrekking moet opgenomen worden op regel ‘Uitgaven overig’ onder kopje FVA;
  • De ontvangen aflossing moet opgenomen worden op regel ‘Ontvangsten overig’;
  • De renteontvangst moet opgenomen te worden op regel ‘Renteontvangsten'.