De mutatie van deze post zal in de balans direct op het eigen vermogen (van niet-DAEB tak) verwerkt worden. Dit betekent dat de boekwaarde/nettovermogenswaarde van de deelneming (van DAEB tak) verlaagd wordt met het bedrag dat uitgekeerd is als dividend.