Herwaarderingsreserve dient in dPi verantwoord te worden onder ‘wettelijke reserves’. Een groot deel van deze reserve betreft namelijk ongerealiseerde deel met als gevolg dat dit een gebonden reserve is.