Vanwege de voorgeschreven scheiding van activiteiten met en zonder staatssteun en vanwege borgingsfaciliteiten door het WSW moeten projecten altijd naar DAEB/niet-DAEB , aard/categorie en soort investering worden weergegeven. Zo moet een project met zowel DAEB als niet-DAEB-eenheden als afzonderlijk project worden weergegeven. Ook moet een project met zowel woningen als een wijkvoorziening (maatschappelijk vastgoed) als afzonderlijk project worden weergegeven.