Nee. De investeringskasstromen dienen wel in het kasstroomoverzicht te worden verantwoord, maar niet in het activiteitenoverzicht. Uitzondering op deze regel betreft investeringen met betrekking tot het eigen kantoorpand, aangezien deze wel geborgd kunnen worden. Aan het eigen kantoorpand gerelateerde investeringen kunnen derhalve als zodanig worden verantwoord in categorie maatschappelijk vastgoed. Ten aanzien van de te verantwoorden eenheden kunnen de wegingsfactoren van maatschappelijk vastgoed aangehouden worden.