Woningen die in het verleden onder voorwaarden uit bestaande voorraad zijn verkocht en toen, naar de huidige inzichten (wetgeving per 1 juli 2015), geclassificeerd werden als DAEB, kunnen weer als DAEB worden opgenomen. Nieuwbouw koopwoningen onder voorwaarden en verkochte woningen onder voorwaarden met een niet-DAEB-classificatie dienen in principe, naar de huidige inzichten, onder niet-DAEB te worden opgenomen.


Bij VoV zien wij vier verschillende situaties die wellicht toch anders gerapporteerd moeten worden. Daarbij gaat het vooral om het reguliere 2.1-overzicht (niet zo zeer detail).

2.1 Activiteitenoverzicht
1. De initiële verkoop vanuit de verhuur in koopgarant wordt in blok 2.1 C (individuele verkoop) gerapporteerd, inclusief kasstromen en waarde-effecten, na aftrek van het kortingspercentage.
2. Als een koopgarantwoning teruggekocht wordt, en weer verhuur genomen, dan wordt deze als aankoop (2.1 B) gerapporteerd.
3. Terugkoop en direct doorverkopen in koopgarant wordt niet gerapporteerd in 2.1.
4. Als een VHE na terugkoop in de reguliere verkoop gaat, dan wordt deze ook niet gerapporteerd (de verkoop is eerder immers al gerapporteerd, en er is ook geen sprake van marktwaarde- en beleidswaarde-effecten).

3.1 Balans
 
De voorraadmutaties in de balans aangaande VoV-activiteiten volgen de formele transacties en worden verantwoord onder de post 'Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ 


3.3 Kasstroomoverzicht

VOV-woningen die door de TI teruggekocht worden en vervolgens op de vrije markt als reguliere woning (geen VOV) weer worden door verkocht dienen deze verkopen in het kasstroomoverzicht en balans verantwoord te worden als zijnde reguliere verkoop en niet als VOV-verkoop. Hieronder een stappenplan van een VOV-woning die door de TI wordt teruggekocht.:

 

Situatie 1: Indien de VOV woning aanvankelijk vanuit de DAEB tak verkocht was:

Stap 1

De TI  koopt de VOV-woning terug in de DAEB-tak

Stap 2

De DAEB-tak verkoopt de woning aan de niet-DAEB-tak

Stap 3

De TI verkoopt de woning (vrij) vanuit de niet-DAEB-tak

 

Situatie 2: Indien de VOV woning aanvankelijk vanuit de Niet-DAEB tak verkocht was:

Stap 1

De TI  koopt de VOV woning terug in de niet-DAEB-tak

Stap 2

De TI verkoopt de woning (vrij) vanuit de niet-DAEB-tak


Let op:
- In het kasstroomoverzicht dienen teruggekocht en doorverkochte VOV-woningen verantwoord te worden op respectievelijk de posten ‘Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop’ en  ‘Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)’;

De verkochte woning op de vrije markt komt in het kasstroomoverzicht tot uiting op de regel 'verkoopontvangsten' en niet op de regel 'Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)'.