De verwerking nader toegelicht aan de hand van een voorbeeld:


Huidige marktwaarde (exploitatie voor sloop): 60k
Huidige beleidswaarde (exploitatie voor sloop): 35k
Sloopkosten (bouwrijp maken, etc,): 20k (veelal een kasstroom)
Uitneemwaarde (vaak residuele grondprijs van gemeente): 25k


In 2.1 wordt het als volgt verwerkt:

Sloopkosten: 20k

Sloopopbrengst: 25k

Marktwaarde: 60k

Beleidswaarde: 35k


In 2.2 (detail) is het van belang om de uitneemwaarde te salderen in de stichtingskosten. Dit komt omdat er geen aparte kolom is voor de opbrengstwaarde, maar het totale resultaat wel van belang is.


In 2.2 (detail) wordt het als volgt verwerkt:

Totale stichtingskosten: -5k (dus saldering sloopkosten en sloopopbrengst)

Marktwaarde (mutatie): 60k

Beleidswaarde (mutatie): 35k

Totale ingaande kasstroom in prognosejaar 1-3: 0

Totale uitgaande kasstroom in prognosejaar 1-3: 20k