Het is noodzakelijk om sloop altijd als afzonderlijk project weer te geven, ook indien de sloop wordt gerealiseerd in samenhang met nieuwbouw activiteiten. Zowel het verloop in aantallen als ook een juiste kostenscheiding is voor een goed inzicht noodzakelijk.