Ja., de wegingen zijn ongewijzigd gebleven. Zie hieronder (ook in de handleiding opgenomen).


- Zelfstandige woonruimte: 1,0

- Onzelfstandige woonruimte: 1,0

- Intramurale zorg: 1,0

- MOG: 2,0

- BOG DAEB en niet-DAEB: 1,0

- Parkeervoorzieningen: 0,2

- Overig bezit: 0,2


LET OP: Gewogen eenheden dienen enkel in hoofdstuk 2.1 (activiteitenoverzicht) te worden opgenomen.