In onderdeel 2.3 ‘Prognose ontwikkeling bezit’ worden woongelegenheden gebaseerd op gerelateerde huurcontracten, bijvoorbeeld studenteneenheden, verantwoord als eenheidssoort ‘Woonruimte’ (vastgoedtypering). In de praktijk kan het voorkomen dat diezelfde eenheden volgens BOG-parameters zijn gewaardeerd vanwege het bijbehorende totaal-huurcontract, bijvoorbeeld bij complexgewijze verhuring (marktwaardetypering). In dit geval houdt u rekening met de opzet van de beleidswaarde en verantwoordt u de betreffende verhuureenheden in onderdeel 2.7 in categorie BOG. Hierdoor kunnen op categorieniveau verschillen ontstaan tussen de onderdelen 2.3 en 2.7.