De bestemming van de verhuureenheden op basis van de onderliggende overeenkomsten met huurders of intermediairs enerzijds en de aard en gebruik van de verhuureenheden anderzijds zijn bepalend om het betreffende onderscheid te kunnen maken.