In de dPi zijn in hoofdstuk 1.1 cf voorgaand jaar twee verplichte velden opgenomen, namelijk:

- naam softwarepakket

- versie softwarepakket


De invulvelden 'Naam softwarepakket' en 'Versie softwarepakket'  betreffen verplichte velden, derhalve dienen deze altijd ingevuld te worden. Indien u gebruik maakt van een import XBRL-bestand die u van uw softwareleverancier heeft gekregen dan dienen de velden ingevuld te worden (meestal worden deze velden dan zelf ingevuld door het importbestand). Indien u geen gebruik maakt van een importbestand, dan kunt u n.v.t. invullen.