Na controle kan het voor komen dat Aw en/of WSW de corporatie verzoeken om een nieuwe versie van de dPi aan te leveren. Indien u de eerste aanlevering dPi via het SBR-portaal hebt gedaan kan dit vrij eenvoudig door een aangeleverd rapport te kopiëren (onder status van aanlevering). Het maakt niet uit of u daarvoor de (reeds verzonden) rapportage aan het WSW, Aw of BZK kiest, deze zijn gelijk aan elkaar. Deze kunt u na het kopiëren vinden onder ‘voltooide rapportages’. Vervolgens kunt u kiezen voor de knop 'rapportage bewerken'. Na bewerken kunt u de rapportage weer voltooien en opnieuw indienen.


Indien de gegevens niet aangepast hoeven te worden, maar enkel nieuwe bijlagen meegestuurd dienen te worden, kunt u na het maken van een kopie, het bericht direct versturen met de juiste bijlagen. U hoeft in dit geval niet de rapportage te bewerken. U dient hierbij wel altijd alle bijlagen weer up te loaden bij de indiening.