Nadat de validatielijst volledig is afgehandeld (alle foutmeldingen zijn opgelost) in het portaal, kunt u na ‘Verzenden’ bijlagen uploaden.

De documenten die geüpload dienen te worden betreffen:

- Ondertekende bestuursverklaring;

- Meerjarenbegroting 2023 (forecast verslagjaar 2022 en prognosejaren 2023 e.v.);

- Begroting 2023 (indien separaat aanwezig; (forecast verslagjaar 2022 en 1e prognosejaar 2023)).


Let op dat bij het uploaden van de stukken de juiste naamconventie wordt gehanteerd.