Nee. Op grond van artikel 44a van de Woningwet worden corporaties geacht het overzicht van de prospectieve informatie jaarlijks vóór 15 december te verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen.

De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden. Om deze reden is het daarom feitelijk niet mogelijk uitstel te verlenen.

Als een corporatie een dPi na 14 december aanlevert, dan zal de toezichthouder hierop actie ondernemen en/of dit meenemen in het toezichtsoordeel.