Op grond van de woningwet (art. 44a) moet het databestand van de dPi2022 en alle opgevraagde bijlagen vóór 15 december 2022 zijn aangeleverd bij de uitvragende partijen. De dPi2022 dient u samen met de getekende bestuursverklaring en de door uw toezichthoudend orgaan goedgekeurde meerjarenbegroting in.