Op grond van artikel 1 lid 1 Btiv, is er sprake van een collegiale lening als de geldverstrekker en de geldnemer beiden een toegelaten instelling zijn. Het overnemen van de Vestia leningen is geen collegiale lening omdat de toegelaten instelling een lening overeenkomst aangaat met een financiële instelling.