• Indien Verkoop dan moet ultimo leeg zijn en primo gevuld 

• Indien Sloop dan moet ultimo leeg zijn en primo gevuld 

• Indien Samenvoeging dan moet ultimo leeg zijn en primo gevuld 

• Indien Naar voorraad dan moet ultimo leeg zijn en primo gevuld 

• Indien Nieuwbouw dan moet primo leeg zijn en ultimo gevuld 

• Indien Aankoop dan moet primo leeg zijn en ultimo gevuld 

• Indien Van voorraad dan moet primo leeg zijn en ultimo gevuld  


Let op:

• Indien mutatie van voorraad naar in exploitatie, dienen in zowel 2.1A en 2.1B mutatiesoort ‘Van voorraad’ te worden gehanteerd. 

• Indien mutatie van vastgoed in exploitatie naar voorraad, dienen in zowel 2.1A en 2.1B mutatiesoort ‘Naar voorraad’ te worden gehanteerd.