Wanneer het aantal verhuureenheden op 1 regel (in geval van één verhuurcontract voor meerdere verhuureenheden) worden gesommeerd  in de WOZ-bezitstabel dienen de overige gegevens in de WOZ-bezitstabel zoals de huurprijs, aantal m2, ook gesommeerd te worden ingevuld,.


Voorbeeld: verhuurcontract bestaat uit 10 verhuureenheden. In de WOZ-bezitstabel wordt één regel aangemaakt waarbij de huurprijs, aantal m2, markt- en WOZ-waarde et cetera voor alle 10 verhuureenheden worden opgeteld en verantwoord.