Indien uw corporatie leningen heeft geruild met volkshuisvestelijke bijdragen heeft verricht in 2021, heb je verschil tussen de nominale- en marktwaarde van de lening(en) in de jaarrekening 2021 als last onder de Overige Organisatiekosten verwerkt. De Overige Organisatiekosten worden in de Aedes-benchmark meegenomen in de beïnvloedbare bedrijfslasten (GBNB), dus als beïnvloedbare post. Aedes gaat de beïnvloedbare bedrijfslasten corrigeren voor de volkshuisvestelijke bijdrage, deze zullen als niet beïnvloedbaar worden aangemerkt. De volkshuisvestelijke bijdragen, waaronder Vestia-lening, dient u te verantwoorden op de post ‘andere lasten’ in de tabel ‘overige bedrijfslasten’. Belangrijk is dat er op deze post geen andere kosten worden gerubriceerd.