Als gevolg van nieuwe trends en toenemende activiteiten rondom flexwoningen, is een specificatie (2.4A) toegevoegd aan de huidige rapportage teneinde aanvullende inzichten te verkrijgen in de omvang en ontwikkelingen hierin (per tak). Flexwoningen betreffen veelal tijdelijke woningen, gebouwd op grond met een andere bestemming dan wonen. Dit gaat in de praktijk gepaard met allerlei bijzondere situaties rondom uitwinbaarheid en waarde van onderpand WSW. In beginsel wordt het onderpand gevolgd via rapportage in de WOZ-bezitstabel, echter bleek het (vooralsnog) praktisch onhaalbaar om de gegevensbehoefte daarin te integreren.