Om het verloop van de vastgoedeenheden beter te kunnen volgen in de WOZ-bezitstabel (2.1), worden corporaties gevraagd om in geval van overhevelingen tussen categorie 2.1A ‘vastgoed in exploitatie’ en 2.1B ‘voorraad’ de mutatiesoorten

‘van voorraad’ en ‘naar voorraad’:

* Indien mutatie plaatsvindt van voorraad (2.1B) naar vastgoed in exploitatie (2.1A), dient in zowel 2.1A als 2.1B mutatiesoort ‘Van voorraad’ te worden gebruikt.

* Indien mutatie plaatsvindt van vastgoed in exploitatie (2.1A) naar voorraad (2.1B), dient in zowel 2.1A als 2.1B mutatiesoort ‘Naar voorraad’ te worden gebruikt.