Nee. De bedoeling van de wetgever is dat een huurder met een bijstandsuitkering uitgezonderd wordt van inkomenstoetsing. 


Bij de verhuring van een woning aan een huurder met een bijstandsuitkering is recentelijk een inconsistentie in de wetgeving (bijlage 1 bij de Rtiv) en het accountantsprotocol (bijlage 4 bij de Rtiv) geconstateerd. 

In bijlage 1 van de Rtiv is de bijstandsuitkering als uitzondering genoemd in de categorie “uitzondering op de verplichte toetsing aan de hand van inkomensbescheiden”. 

In het accountantsprotocol is een bijstandsuitkering uitgezonderd van een inkomenstoets. 

 

Uit overleg met het ministerie van BZK blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat een huurder met een bijstandsuitkering uitgezonderd wordt van de inkomenstoets. Dit zal op een later moment worden verduidelijkt in de wet. Tot die tijd is het toereikend en in de geest van de wet dat corporaties en accountants, in geval van toewijzing met een bijstandsuitkering, geen inkomenstoets uitvoeren.