De huuringangsdatum is leidend voor de verantwoording (dVi). Let op dat u de juiste indexeringen aanhoudt als een toewijzing in (vorig) verslagjaar t-1 plaatsvindt en de huuringangsdatum in het daaropvolgende jaar ligt.