Onderdeel 5.2.1 heeft betrekking op woningtoewijzingen binnen de aangegeven huurklassen. Dit kan zowel DAEB als Niet-DAEB zijn. Er hoeft geen aansluiting te zijn tussen de onderdelen 5.2.1 en 5.2.2.