Zie onderstaand de verwerking voor een dividenduitkering (kasstroom) van niet-DAEB aan DAEB.

Verwerking in kasstroomoverzicht: 
- De ontvangst van dividend-uitkeringen bij DAEB op de kasstroom regel ‘FVA- Ontvangsten overig’ 
- De uitgaven van dividend-uitkeringen bij Niet-DAEB op ‘FVA – Uitgaven overig’.