Ja, het is voor het verlicht regime verplicht om kasstromen afzonderlijk voor DAEB en Niet-DAEB op te nemen in het kasstroomoverzicht. Hiermee kan beoordeeld worden of de woningcorporatie voldoet aan de gestelde eisen van verlicht regime.  Verlicht regime corporaties hoeven alleen de kasstromen en de W&V gescheiden te verantwoorden naar DAEB en Niet-DAEB. De balans hoeft niet naar DAEB en Niet-DAEB gescheiden te worden verantwoord.