Het uitbetaalde bedrag aan waarborgsommen moet op de regel 'wijziging kortgeldmutaties' in het kasstroomoverzicht worden opgenomen.