De verwachting is dat veel van de kosten/uren van de eigen projectontwikkelingsafdeling worden toegerekend aan de projecten. In de winst- en verliesrekening wordt het resultaat verwerkt op de regel 'Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille'. Zie hiervoor ook de Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening verslagjaar 2021.

Als de kosten/uren niet aan projecten worden toegerekend, moeten ze op de regel 'Overige organisatiekosten' worden verantwoord.