Verwerking balans


DAEB:
• De nettovermogenswaarde van de Niet-DAEB tak neemt u op onder ‘Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’.

• De interne lening op de activazijde van de balans neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’. 

Niet-DAEB:
• De nettovermogenswaarde van de door de Niet-DAEB tak gehouden verbindingen neemt u op onder ‘Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’.

• De startlening op de activazijde van de balans neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’. 

• De vorderingen op de DAEB tak (kortlopend) neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Vorderingen’. 

• De interne lening op de passivazijde van de balans neemt u op onder ‘Schulden aan groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Langlopende schulden’. 

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:
• De startlening op de passivazijde van de balans neemt u op onder ‘Schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft’ in de categorie ‘Langlopende schulden’.


Verwerking winst- en verliesrekening


DAEB:
• De rentebaten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten’.

• Het resultaat van de Niet-DAEB tak in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Resultaat uit deelnemingen’. 

Niet-DAEB:
• De rentebaten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten’.

• De rentelasten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Rentelasten en soortgelijke kosten’. 

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:
• De rentelasten startlening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Rentelasten en soortgelijke kosten’.


Verwerking kasstroomoverzicht


DAEB:
• De renteontvangsten van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op de regel ‘Ontvangen interest’ onder operationele activiteiten.

• De ontvangen aflossingen van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op de regel ‘Ontvangsten overig’ in categorie FVA onder investeringsactiviteiten. 

Niet-DAEB:
• De rente-uitgaven van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op de regel ‘Betaalde interest’ onder operationele activiteiten.

• De aflossing van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op de regel ‘Aflossing ongeborgde leningen’ onder financieringsactiviteiten. 

• De renteontvangsten van de startlening (verbinding) verantwoordt u op de regel ‘Ontvangen interest’ onder operationele activiteiten. 

• De ontvangen aflossing van de startlening (verbinding) verantwoordt u op de regel ‘Ontvangsten verbindingen’ in categorie FVA onder investeringsactiviteiten. 

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:
• De rente-uitgaven van de startlening van de verbinding verantwoordt u op de regel ‘Betaalde interest’ onder operationele activiteiten.

• De aflossing van de startlening (verbinding) verantwoordt u op de regel ‘Aflossing ongeborgde leningen’’ onder financieringsactiviteiten