U moet de vergelijkende cijfers uit de vastgestelde jaarrekening 2021 in hele euro’s invullen. Heeft u een verlicht regime? Ook dan moet u de vergelijkende cijfers opnemen in de dVi, ook al is dit niet verplicht voor de jaarrekening 2021.